สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก สพม. ศรีสะเกษ ยโสธร
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70

แต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผุ้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างแผนการจัดหาประกวดราคา ปรับปรุง ว่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ปีงบประมาณ 2564

ประชุมกรรมการสถานศึกษา โดยมีวาระสำคัญ เรื่องการดำเนินการ เพื่อรับการประเมิน สถานศึกษาและนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา…

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)